Gegevens

Je gegevens, zoals je naam en e-mailadres, worden opgeslagen in ons bestand. Deze gegevens worden geregistreerd om je gericht informatie en aanbiedingen toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen je gegevens gebruikt worden. Je gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden. Wij dragen er zorg voor dat je gegevens veilig opgeslagen worden en veilig blijven.

Aanmelden en afmelden

Onderaan iedere e-mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden voor de communicatie.